Enquete naar ontmoeting in Twekkelerveld

Onze wijk heeft sinds het opheffen van De Sloep geen centraal ontmoetingscentrum meer. De afgelopen jaren gaven veel wijkbewoners aan toch wel behoefte te hebben aan een ontmoetingsplek. Het Bewonersplatform Twekkelerveld onderzoekt daarom in samenwerking met een aantal Saxion studenten of deze behoefte er nog steeds is. Ontmoeting in de wijk Het Bewonersplatform heeft eerst een bijeenkomst georganiseerd met organisaties uit de wijk die op dit moment ook al ontmoeting organiseren. En nu krijgen alle bewoners de kans hun idee en mening over een ontmoetingsplek te geven via een enquête. In de huidige editie van de wijkkrant vind je deze enquête over ontmoeting in de wijk. Vul deze in! Zo krijgt het Bewonersplatform een goed beeld van waar behoefte aan is, wat wordt gewaardeerd en hoe bewoners betrokken willen worden. Ontmoeting in de Paulusschool? Kom kijken op 4 mei! Vanuit de gemeente Enschede is aangegeven dat er in een leegstaande vleugel van de Paulusschool ruimte is voor een mogelijke tijdelijke ontmoetingsplek. Voorwaarde is wel dat een aantal wijkbewoners hierin wat willen doen, zodat het een plek van, voor en door bewoners wordt. Op zaterdag 4 mei 2019 van 12.00-15.00 uur is er gelegenheid bij de Paulusschool een kijkje te nemen. Vul de enquête in! Het is belangrijk dat zoveel mogelijk wijkbewoners hun ideeën doorgeven voor een ontmoetingsplek of activiteiten. Dit is echt dé kans voor onze wijk om die activiteiten op te starten die we nog missen. De ingevulde enquêtes moeten wel uiterlijk 10 mei 2019 ingeleverd worden. Dat kan bij speeltuin ’t Heelal, de Bibliotheek/wijkwijzer of voetbalvereniging Rigtersbleek. Op deze punten zijn ook enquêtes verkrijgbaar. Losse exemplaren van de wijkkrant zijn ook verkrijgbaar bij speeltuin de wester, Primera (wc Twekkelerveld) of tankstation de Bleek. 17 juni presentatie onderzoek Op maandagavond 17 juni 2019 presenteert het Bewonersplatform met de Saxionstudenten de resultaten van het onderzoek. Volg via de Facebookpagina en de wijkkrant de exacte tijd en locatie! Geplaatst op: 2019-04-25 17:53:25